Zasady działania biura informacji kredytowej

Potrzeba powstania biura informacji kredytowej powstała ponad 20 lat temu. Wraz z rozwijającym się kapitalizmem pojawiało się coraz więcej osób, które nie spłacały stale bądź okresowo swoich zobowiązań. 29 października 1997 roku powstało Biuro Informacji Kredytowej w takiej formie, w  jakiej istnieje do dzisiaj.

Z BIKu najczęściej korzystają banki, które udzielają kredytów. Dzięki informacjom tam zawartym mają całościową historię kredytową osób, które planują zaciągnąć kredyt. Niezależnie od rodzaju kredytu banki mogą zasięgnąć w  BIKu informacji dotyczących rzetelności w spłacaniu zobowiązań. Z rejestrem BIK współpracują prawie wszystkie banki komercyjne oraz bardzo duża część skoków.

Informacja jaką można uzyskać dotyczy ilości zobowiązań kredytowych, ich rodzaju, wysokości poszczególnych rat kredytów, terminów i spłat oraz przeterminowaniu rat. Takie informacje są potrzebne bankom do podjęcia decyzji o udzieleniu bądź nie udzieleniu  kredytu klientowi.

BIK jednak może się przydać także przedsiębiorcom. Dzięki temu mają oni pewność, że ich kontrahenci biznesowi są rzetelni w spłacaniu swoich zobowiązań, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że współpraca będzie układała się pomyślnie.

Dla użytkowników biznesowych BIK udostępnił platformę komputerową, dzięki której informacje wprowadzane są online i od razu są widoczne dla wszystkich zainteresowanych.

Z usług BIKu skorzystać mogą także osoby fizyczne, które chcą dostać raport na temat własnej osoby. Taki raport może zawierać różne dane, w zależności od zamówionej opcji.  Komu może się on przydać? Na pewno osobom,które zamierzają starać się o kredyt mieszkaniowy czy inny kredyt,gdzie trzeba zainwestować własne środki (zadatek) przed sprawdzeniem przez bank nasze historii kredytowej. Jeśli raport z BIKu będzie korzystny, bez niepokojących informacji, nasze prawdopodobieństwo otrzymania kredytu mocno wzrasta. Pamiętać należy, że raport trzeba zamawiać z pewnym wyprzedzeniem, gdyż nie dostaje się go od ręki. Aktualny cennik raportów znajduje się na stronie internetowej.