Wykreślenie danych z rejestru dłużników, RDN, BIK

Przedsiębiorcy, którzy obracają wielkimi pieniędzmi szukają wiarygodnych partnerów do współpracy i kontrahentów, którzy będą wobec nich solidni i lojalni. W przeszłości można było opierać się na opinii innych, którzy mieli już do czynienia z konkretną firmą czy inwestorem. Nie były natomiast dostępne narzędzia, które rzetelnie oceniałyby możliwości finansowe i uczciwość przedsiębiorstw, z którymi chcemy robić interesy.

Kiedy dziś przedsiębiorca decyduje się na współpracę z firmą, o której nie ma żadnych opinii i rekomendacji, może skorzystać z Krajowego Rejestru Dłużników – olbrzymiej bazy, w której zamieszczone są informacje na temat firm i osób prywatnych, które zalegają z opłacaniem faktur bądź ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Są tam również zamieszczone wiadomości dotyczące kontrahentów wzorowych, którzy nigdy nie mieli problemów z wypłacalnością. Aby wpisać kogoś do KRD, muszą być spełnione pewne warunki. W momencie, gdy dłużnik spłaci zadłużenie bądź wpisanie go na listę było pomyłką, dane zostają zaktualizowane.

Inną bazą, w której znaleźć można informacje o nierzetelnych firmach jest elektroniczny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego. Kontrahent może zostać umieszczony w tej bazie na wniosek wierzyciela bądź z urzędu (na wniosek sądu). Po zapłaceniu zobowiązań dłużnik może wnieść o wykreślenie go z rejestru, ale może to nastąpić dopiero w momencie uregulowania długu.

Osobom, które mają wątpliwości co do potencjalnych klientów, może przyjść z pomocą również Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja ta gromadzi informacje dotyczące historii kredytowych i aktualnych zobowiązań finansowych podmiotów, które korzystają z usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz banków. Dane osoby, która zaciągnęła kredyt są przetwarzane do momentu, w którym zobowiązanie wygasa, a wpłaty były dokonywane terminowo.