Jak sprawdzić informacje na swój temat?

Prowadzać firmę czy starając się o kredyt warto sprawdzać informacje o sobie czy swojej działalności w biurach informacji gospodarczej i biurze informacji kredytowej.

Te pierwsze pomimo tego, że dość starannie weryfikują wnioski wierzycieli o wpis dłużnika na czarną listę. To nie są pozbawione także rekordów wpisanych bezzasadnie. Lepiej wiedzieć o tym od razu, niż przekonać się o tym stając na przykład do przetargu, w którym nasz kontrahent będzie chciał sprawdzić naszą wiarygodność.  Uzyskanie takich informacji o sobie nie stanowi większego problemu, ani nie jest także bardzo kosztowne.

Oprócz tego możemy w rejestrach dłużników sprawdzić czy my jako osoba fizyczna nie jesteśmy wpisania na czarną listę za np. niezapłaconą fakturę za telefon, którego umowa skończyła się kilkanaście lat temu. Czasami bowiem nawet nie mamy świadomości o wpisaniu nas na listę, pomimo tego, że powinniśmy zostać zawiadomieni o tym fakcie.

Informacje na swój temat  otrzymuje się na wniosek samego zainteresowanego. Na stronach internetowych biur informacji gospodarczej znajdują się wnioski o wydanie informacji w formatach pdf. Wystarczy je wypełnić podając swoje dane imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, dane z dowodu osobistego itp., dokonać opłaty na podany numer konta i wniosek wysłać pocztą na podany we wniosku adres biura. Po ok. 2 tygodniach dostaniemy zwrotną odpowiedź, w zależności od tego czy ma być ona odebrana osobiście czy korespondencyjnie to albo będziemy musieli zgłosić się do biura osobiście lub poczekać na listonosza.

Kiedy warto sprawdzić swoją osobę w rejestrze? Kiedy mieliśmy przejściowe kłopoty finansowe i zalegaliśmy ze spłacaniem należności, kiedy dostaliśmy informację, że jesteśmy wpisani, ale dług spłaciliśmy i chcemy sprawdzić, czy wierzyciel wykreślił nasze nazwisko, kiedy chcemy się starać o kredyt i chcemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji odmowy przyznania go, bo nasze nazwisko figuruje w BIGu, kiedy zostały nam skradzione dokumenty, by przekonać się, że ktoś nieuprawniony się nimi posłużył.